Privacyverklaring

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. In deze privacyverklaring informeren wij u onder andere over hoe Pink Gellac uw persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden en welke rechten u heeft. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

1. Bedrijfsgegevens

Naam bedrijf: Pink Gellac | PBC International BV (hierna: “Pink Gellac”)

Middenweg 1, 1217 HS Hilversum - Nederland
Website: www.pinkgellac.com
Inschrijfnummer KvK: 57299641
BTWnr: NL852521819B01

Pink Gellac is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens via de webwinkel. Wij hechten veel belang aan een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:
 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken; en
 • wij uw recht respecteren om bijvoorbeeld uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22-05-2024.

2. Gebruik van onze webwinkel

Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Meestal verwerken wij uw persoonsgegevens om een overeenkomst met u te sluiten of deze uit te voeren, bijvoorbeeld wanneer u een product bij ons koopt. Soms verwerken wij persoonsgegevens om aan een wettelijke verplichting te voldoen, zoals het bewaren van onze financiële administratie. Voor bepaalde verwerkingen, zoals het verzenden van onze nieuwsbrief, of om gepersonaliseerde advertenties te tonen via derden, vragen wij uw toestemming.
Deze toestemming kunt u altijd intrekken door via e-mail contact met ons op te nemen (zie hierna onze contactgegevens) of via de cookiebanner. Als laatste kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die wij direct van u verzamelen. Wij verkrijgen geen persoonsgegevens van derden.

2.1. Betaling, afhandeling en retourneren bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de betaling, afhandeling en eventuele retournering daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Wij doen dit alleen voor zover dit noodzakelijk is om de overeenkomst met u na te komen. Indien het in dit kader nodig is kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

2.2. Persoonlijk account

U kunt via onze website een persoonlijk account aanmaken. Hiervoor gebruiken wij uw naam, emailadres en een door u gekozen wachtwoord. Met dit account kunt u makkelijker en sneller winkelen en kunt u een verlanglijst bewaren. Ook kunt u hier uw bestellingen terugvinden.

2.3. Pink Premium Program

Wanneer je een persoonlijk account aanmaakt, word je automatisch lid van het Pink Premium Program. Dit is het loyaliteitsprogramma van Pink Gellac waarmee je korting kunt verdienen op jouw bestelling of spaart voor cadeaus. Je kunt op verschillende manieren Pink Points verdienen, bijvoorbeeld door online of in de winkel iets bij ons te kopen, doordat je een nieuwe klant aanbrengt via jouw persoonlijke link (‘verwijs een vriend’) of door het volgen van onze social media accounts. Wij registreren hiervoor jouw puntensaldo en de actie waarmee jij punten hebt verdiend. Dit doen wij op basis van het gerechtvaardigd belang van Pink Gellac, namelijk het kunnen aanbieden van ons loyaliteitsprogramma en het interacteren met onze klanten. Als je hier niet aan mee wilt doen, dan kan je je altijd eenvoudig uitschrijven door contact op te nemen met onze klantenservice.

2.4. Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden verschillende manieren om contact met ons op te nemen. Dit kan middels een contactformulier, de chatfunctie, de e-mail, whatsapp of telefonisch. U wordt gevraagd diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De door u aangeleverde persoonsgegevens worden vervolgens verwerkt voor de afhandeling van uw vraag en/of klacht. Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven wordt uw e-mailadres automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

2.5. Publicaties

Bij gebruik van onze webwinkel kunnen gegevens worden gepubliceerd zodat ze op internet zichtbaar zijn voor iedereen. U kiest zelf welke informatie u publiceert bij het stellen van een vraag of het plaatsen van een reactie op een blogbericht. Het is mogelijk dat u hiermee te achterhalen bent, bijvoorbeeld als u besluit om uw voor- en achternaam achter te laten. Op verzoek anonimiseren wij informatie die gepubliceerd is. U bent altijd in de gelegenheid om geheel anoniem te blijven.

2.6. Verbeteren van producten, diensten en bedrijfsvoering en statistische analyses

Voor kwaliteitsdoeleinden kunnen wij gebruik maken van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld indien u een klacht indient over een product of onze dienstverlening. Bovendien verwerken wij persoonsgegevens voor het genereren van statistieken. Dit doen wij op basis van een gerechtvaardigd belang, namelijk om onze producten en diensten te blijven verbeteren.

2.7. Promotie en marketing

Wanneer u een product bij ons koopt, dan kunnen wij u daarna benaderen voor een soortgelijk product. Hiervoor hebben wij een gerechtvaardigd belang, namelijk het aanbieden van onze producten en u op de hoogte houden daarover. Indien u geen communicatie van ons wenst te ontvangen dan kunt u zich hier voor afmelden. Dit kan eenvoudig door op de ‘uitschrijf-knop’ onderaan een email te klikken.
Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens door middel van cookies, om u bijvoorbeeld gepersonaliseerde advertenties te (laten) zien. Meer informatie hierover treft u in paragraaf 4 hieronder.

2.8. Overig

In sommige gevallen gebruiken wij uw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang voor het bestrijden van fraude en of misbruik. Ook kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken indien wij ons moeten verdedigen tegen (juridische) aanspraken en vorderingen. Als laatste kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken in het kader van een fusie of overname voor zover dit noodzakelijk is ter behartiging van een gerechtvaardigd belang.

3. Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw persoonsgegevens in de volgende gevallen doorgeven aan derden, vanwege de hieronder genoemde redenen:
 • met leveranciers, voor zover noodzakelijk voor de totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst met u;
 • als diensten van derde partijen worden gebruikt binnen de reikwijdte van afspraken met u (denk aan bezorgdiensten), is Pink Gellac gerechtigd om uw persoonsgegevens naar voornoemde derde partij door te geven, voor zover als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij u partij bent, of het bedrijf dat u vertegenwoordigt partij is;
 • als wij een vermoeden hebben van een schending van de rechten van derden, van strafbare feiten of van misbruik, kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan derden die daarbij een gerechtvaardigd belang hebben of aan instanties die het algemeen belang dienen. Dit kunnen ook handhavende autoriteiten zijn, zoals het OM of toezichthouders;
 • als wij wettelijk verplicht of bevoegd zijn om persoonsgegevens aan derden te verstrekken;
 • voor het tonen van gepersonaliseerde advertenties verstrekken wij onder andere uw e-mailadres en cookieID aan onze partners; en
 • Pink Gellac gebruikt ook diensten van derde partijen die fungeren als ‘verwerkers’ (bijvoorbeeld hosting-dienstverleners en online marketing dienstverleners). Met deze dienstverleners is Pink Gellac verplicht een verwerkersovereenkomst te sluiten waarin is opgenomen dat zij persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de instructies en onder de controle van Pink Gellac. Hierbij zijn de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens betrouwbaar en veilig worden verwerkt.
Uw persoonsgegevens worden in principe niet buiten de Europese Economische Ruimte gebracht. Mocht dit echter incidenteel wel gebeuren, dan zal Pink Gellac maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de internationale doorgifte van persoonsgegevens voldoet aan toepasselijk recht.

4. Cookies

Op onze webwinkel wordt gebruik gemaakt van cookies. Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een melding getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Wij gebruiken cookies die wij zelf plaatsen alsmede cookies die door derde partijen worden geplaatst of uitgelezen. Op onze website worden strikt noodzakelijke cookies gebruikt die er onder andere voor zorgen dat de website goed werkt. Deze zijn altijd actief.

Bovendien gebruiken wij analytische cookies, tracking en targeting cookies. Voor deze cookies vragen wij uw toestemming.

4.1 Toestemming intrekken

Uw toestemming kunt u te allen tijde weer intrekken. Dit kan door helemaal onderaan de website te klikken op ‘cookievoorkeuren’ en uw instellingen te wijzigen. U heeft overigens altijd de mogelijkheid om reeds geplaatste cookies van de harde schijf van uw computer, tablet of telefoon te verwijderen. Zie bijvoorbeeld hier de uitleg van de Consumentenbond voor het verwijderen van cookies.

4.2 Gepersonaliseerde advertenties op basis van uw interesses

Indien u toestemming geeft voor doelgroepgerichte cookies, verwerken wij en derde partijen uw persoonsgegevens om uw interesses in kaart te brengen en u gepersonaliseerde advertenties te (laten) zien. Wij verzamelen, door middel van cookies, verschillende persoonsgegevens hiervoor, namelijk wanneer u iets bij ons koopt, een account aanmaakt, zich inschrijft voor de nieuwsbrief en/of onze webwinkel bezoekt. Op basis van deze persoonsgegevens bepalen wij uw interesses. Vervolgens kunnen wij de relevante advertentie, uw e-mailadres en cookieID doorgeven aan partners, Google en Meta, om u, via de mediakanalen van deze partners, gerichte advertenties te laten tonen die passen bij uw interesses.

4.3 Third party cookies

Voor meer informatie over derde partijen die cookies plaatsen en hoe zij met cookies omgaan verwijzen wij naar de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen). Onderaan deze privacyverklaring treft u een overzicht van de cookies die op deze website kunnen worden geplaatst en de bijbehorende partijen. Zie onder aan dit document de tabel met cookies die wij plaatsen.

5. Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

6. Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

7. Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zolang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. De persoonsgegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist. Denk hierbij aan de fiscale bewaarplicht van zeven jaar. Als u zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief, dan bewaren we die toestemming tot dat u zich uitschrijft.

8. Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

9. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

10. Uw rechten en vragen

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent de uitoefening van uw rechten kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. U kunt ons ook een verzoek toesturen om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor uw persoonsgegevens (dataportabiliteit) of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken. Indien u toestemming heeft gegeven aan ons, dan kunt u die toestemming te allen tijden intrekken. Bovendien kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die door ons gebaseerd is een gerechtvaardigd belang. Voor marketingcommunicatie geldt dat u zich altijd middels een knop onderaan een email kunt uitschrijven. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

11. Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

12. Contactgegevens

Mocht u nog vragen hebben over deze privacyverklaring of wilt u een van uw rechten uitoefenen, hieronder vindt u onze contactgegevens.

Pink Gellac | PBC International BV
Middenweg 1
1217 HS Hilversum
Nederland
Telefoonnummer (035) 737-0457
E-mail info@pinkgellac.com