Privacyverklaring

Wij respecteren jouw privacy en verwerken jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. In deze privacyverklaring informeren wij je onder andere over hoe Pink Gellac jouw persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden en welke rechten je hebt. Wij raden je aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

1. Bedrijfsgegevens

Naam bedrijf: Pink Gellac | PBC International BV (hierna: “Pink Gellac”)

Oude Enghweg 24, 1217 JD  Hilversum - Nederland
Website: www.pinkgellac.nl
Inschrijfnummer KvK:57299641
BTWnr: NL852521819B01

Pink Gellac is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens via de webwinkel. Wij hechten veel belang aan een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

  • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • wij je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin je toestemming is vereist;
  • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken; en
  • wij jouw recht respecteren om bijvoorbeeld uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Als wij van plan zijn je persoonsgegevens te gebruiken voor een ander doel dan in deze privacyverklaring is opgenomen, zullen wij onze privacyverklaring bijwerken en je de wijzigingen meedelen voordat wij je persoonsgegevens voor een ander doel gaan verwerken.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 13-06-2024.

2. Gebruik van onze webwinkel

Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij persoonsgegevens van je. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Meestal verwerken wij jouw persoonsgegevens om een overeenkomst met je te sluiten of deze uit te voeren, bijvoorbeeld wanneer je een product bij ons koopt. Soms verwerken wij persoonsgegevens om aan een wettelijke verplichting te voldoen, zoals het bewaren van onze financiële administratie. Voor bepaalde verwerkingen, zoals het verzenden van onze nieuwsbrief, vragen wij jouw toestemming. Deze toestemming kun je altijd intrekken door via e-mail contact met ons op te nemen (zie hierna onze contactgegevens). Als laatste kunnen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang.

Wij verwerken alleen persoonsgegevens die wij direct van je verzamelen. Wij verkrijgen geen persoonsgegevens van derden.

2.1 Betaling, afhandelen en retourneren bestelling

Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de betaling, afhandeling en eventuele retournering daarvan gebruik van jouw persoonsgegevens. Wij doen dit alleen voor zover dit noodzakelijk is om de overeenkomst met je na te komen. Indien het in dit kader nodig is kunnen wij jouw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover lees je verderop in deze privacyverklaring.

2.2 Persoonlijk account

Je kunt via onze website een persoonlijk account aanmaken. Om je deze dienst aan te bieden, en om onze overeenkomst te sluiten of uit te voeren, gebruiken wij je naam, emailadres en een door jou gekozen wachtwoord. Met dit account kunt je makkelijker en sneller winkelen en kun je een verlanglijst bewaren. Ook kun je hier uw bestellingen terugvinden.

2.3. Pink Premium Program

Wanneer je een persoonlijk account aanmaakt, word je automatisch lid van het Pink Premium Program. Dit is het loyaliteitsprogramma van Pink Gellac waarmee je korting kunt verdienen op jouw bestelling of spaart voor cadeaus. Je kunt op verschillende manieren Pink Points verdienen, bijvoorbeeld door online of in de winkel iets bij ons te kopen, doordat je een nieuwe klant aanbrengt via jouw persoonlijke link (‘verwijs een vriend’) of door het volgen van onze social media accounts. Wij registreren hiervoor jouw puntensaldo en de actie waarmee jij punten hebt verdiend. Dit doen wij op basis van het gerechtvaardigd belang van Pink Gellac, namelijk het kunnen aanbieden van ons loyaliteitsprogramma en het interacteren met onze klanten. Als je hier niet aan mee wilt doen, dan kan je je altijd eenvoudig uitschrijven door contact op te nemen met onze klantenservice.

2.4 Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden verschillende manieren om contact met ons op te nemen. Dit kan middels een contactformulier, de chatfunctie, de e-mail, whatsapp of telefonisch. Je wordt gevraagd diverse gegevens in te vullen om je vraag te behandelen. Je kiest zelf welke gegevens je daarbij verstrekt. De door jou aangeleverde persoonsgegevens worden vervolgens verwerkt voor de afhandeling van je vraag en/of klacht.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Nadat je hiervoor toestemming hebt gegeven wordt je e-mailadres automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden.

2.5 Publicatie

Bij gebruik van onze webwinkel kunnen gegevens worden gepubliceerd zodat ze op internet zichtbaar zijn voor iedereen. Na aankoop van onze producten vragen wij je om onze producten en diensten te beoordelen. Wij doen dit op basis van een gerechtvaardigd belang, om andere mensen te helpen geïnformeerde beslissingen te nemen en onze producten en diensten te verbeteren. Je kiest zelf welke informatie je publiceert bij het stellen van een vraag of het plaatsen van een reactie op een blogbericht. Het is mogelijk dat je hiermee te achterhalen bent, bijvoorbeeld als je besluit om uw voor- en achternaam achter te laten. Op verzoek anonimiseren wij informatie die gepubliceerd is. Je bent altijd in de gelegenheid om geheel anoniem te blijven.

2.6 Verbeteren van producten, diensten en bedrijfsvoering en statistische analyses

Voor kwaliteitsdoeleinden kunnen wij gebruik maken van jouw persoonsgegevens, bijvoorbeeld indien je een klacht indient over een product of onze dienstverlening. Bovendien verwerken wij persoonsgegevens voor het genereren van statistieken. Dit doen wij op basis van een gerechtvaardigd belang, namelijk om onze producten en diensten te blijven verbeteren.

2.7 Promotie en marketing

Wanneer je een product bij ons koopt, dan kunnen wij je daarna benaderen voor een soortgelijk product. Hiervoor hebben wij een gerechtvaardigd belang, namelijk het aanbieden van onze producten en je op de hoogte houden daarover. Indien je geen communicatie van ons wenst te ontvangen dan kun je je hiervoor afmelden. Dit kan eenvoudig door op de ‘uitschrijf-knop’ onderaan een email te klikken.

2.8 Overige

In sommige gevallen gebruiken wij jouw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang voor het bestrijden van fraude en of misbruik. Ook kunnen wij jouw persoonsgegevens gebruiken indien wij ons moeten verdedigen tegen (juridische) aanspraken en vorderingen. Als laatste kunnen wij jouw persoonsgegevens verwerken in het kader van een fusie of overname voor zover dit noodzakelijk is ter behartiging van een gerechtvaardigd belang.

3. Verstrekking aan derden

Wij kunnen jouw persoonsgegevens in de volgende gevallen doorgeven aan derden, vanwege de hieronder genoemde redenen: 

  • met leveranciers, voor zover noodzakelijk voor de totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst met jou;
  • als diensten van derde partijen worden gebruikt binnen de reikwijdte van afspraken met jou (denk aan bezorgdiensten), is Pink Gellac gerechtigd om jouw persoonsgegevens naar voornoemde derde partij door te geven, voor zover als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij je partij bent, of het bedrijf dat je vertegenwoordigt partij is;
  • als wij een vermoeden hebben van een schending van de rechten van derden, van strafbare feiten of van misbruik, kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan derden die daarbij een gerechtvaardigd belang hebben of aan instanties die het algemeen belang dienen. Dit kunnen ook handhavende autoriteiten zijn, zoals het OM of toezichthouders;
  • als wij wettelijk verplicht of bevoegd zijn om persoonsgegevens aan derden te verstrekken;
  • Pink Gellac gebruikt ook diensten van derde partijen die fungeren als 'verwerkers' (bijvoorbeeld hosting-dienstverleners en online marketing dienstverleners). Met deze dienstverleners is Pink Gellac verplicht een verwerkersovereenkomst te sluiten waarin is opgenomen dat zij persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de instructies en onder de controle van Pink Gellac. Hierbij zijn de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat jouw gegevens betrouwbaar en veilig worden verwerkt.

Jouw persoonsgegevens worden in principe niet buiten de Europese Economische Ruimte gebracht. Mocht dit echter incidenteel wel gebeuren, dan zal Pink Gellac maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de internationale doorgifte van persoonsgegevens voldoet aan toepasselijk recht.

4. Cookies

Op onze webwinkel wordt gebruik gemaakt van cookies. Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een melding getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Wij gebruiken cookies die wij zelf plaatsen alsmede cookies die door derde partijen worden geplaatst of uitgelezen. Op onze website worden strikt noodzakelijke cookies gebruikt die er onder andere voor zorgen dat de website goed werkt. Deze zijn altijd actief.

Bovendien gebruiken wij analytische cookies, tracking en targeting cookies. Voor deze cookies vragen wij uw toestemming.

4.1 Toestemming intrekken

Uw toestemming kunt u te allen tijde weer intrekken. Dit kan door helemaal onderaan de website te klikken op ‘cookievoorkeuren’ en uw instellingen te wijzigen. U heeft overigens altijd de mogelijkheid om reeds geplaatste cookies van de harde schijf van uw computer, tablet of telefoon te verwijderen. Zie bijvoorbeeld hier de uitleg van de Consumentenbond voor het verwijderen van cookies.

4.2 Gepersonaliseerde advertenties op basis van uw interesses

Indien u toestemming geeft voor doelgroepgerichte cookies, verwerken wij en derde partijen uw persoonsgegevens om uw interesses in kaart te brengen en u gepersonaliseerde advertenties te (laten) zien. Wij verzamelen, door middel van cookies, verschillende persoonsgegevens hiervoor, namelijk wanneer u iets bij ons koopt, een account aanmaakt, zich inschrijft voor de nieuwsbrief en/of onze webwinkel bezoekt. Op basis van deze persoonsgegevens bepalen wij uw interesses. Vervolgens kunnen wij de relevante advertentie, uw e-mailadres en cookieID doorgeven aan partners, Google en Meta, om u, via de mediakanalen van deze partners, gerichte advertenties te laten tonen die passen bij uw interesses.

4.3 Third party cookies

Voor meer informatie over derde partijen die cookies plaatsen en hoe zij met cookies omgaan verwijzen wij naar de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen). Onderaan deze privacyverklaring treft u een overzicht van de cookies die op deze website kunnen worden geplaatst en de bijbehorende partijen. Zie onder aan dit document de tabel met cookies die wij plaatsen.

5. Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

6. Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

7. Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zolang als nodig om jouw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. De persoonsgegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist. Denk hierbij aan de fiscale bewaarplicht van zeven jaar.

Als je je hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief, dan bewaren we die toestemming tot dat je je uitschrijft.

8. Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

9. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

10. Jouw rechten en vragen

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent de uitoefening van je rechten kun je te allen tijde contact met ons opnemen, onder andere door gebruik van onderstaande gegevens.

Je kunt ons ook een verzoek toesturen om jouw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kun je een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met jouw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Indien je toestemming hebt gegeven aan ons, dan kun je die toestemming te allen tijden intrekken. Bovendien kun je bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die door ons gebaseerd is een gerechtvaardigd belang. Voor marketingcommunicatie geldt dat je je altijd middels een knop onderaan een email kunt uitschrijven.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van jouw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kun je ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

11. Gegevensbeschermingsautoriteit

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. In België is de bevoegde toezichthoudende autoriteit de Gegevensbeschermingsautoriteit (‘GBA’). Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de GBA.

12. Contactgegevens

Mocht je nog vragen hebben over deze privacyverklaring of wil je een van jouw rechten uitoefenen, dan vind je hieronder onze contactgegevens.

Pink Gellac | PBC International BV
Middenweg 1
1217 HS Hilversum
Nederland

Telefoonnummer (035) 737-0457
E-mail info@pinkgellac.com