Sekretesspolicy

Vi respekterar din integritet och behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagar och förordningar. Denna integritetspolicy informerar dig bland annat om hur Pink Gellac behandlar dina personuppgifter, för vilka ändamål vi gör det och vilka rättigheter du har. Vi rekommenderar att du läser denna sekretesspolicy noggrant.
 1. Företagsinformation
Företagsnamn: Pink Gellac | PBC International BV (nedan “Pink Gellac”)

Oude Enghweg 24, 1217 JD  Hilversum - The Netherlands
Webbplats: www.pinkgellac.com
Handelskammarens registreringsnummer: 57299641
Momsregistreringsnummer: NL852521819B01

Pink Gellac är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som samlas in via webbshoppen. Vi strävar efter noggrann hantering av personuppgifter. Vi tillämpar största omsorg vid behandling och skydd av personuppgifter. I vår behandling följer vi de krav som ställs i integritetslagstiftningen. Det innebär bland annat att:
 • vi anger tydligt för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter. Vi gör det genom denna sekretesspolicy;
 • vi begränsar vår insamling av personuppgifter till endast de personuppgifter som är nödvändiga för legitima ändamål;
 • vi ber dig först om ditt uttryckliga samtycke till att behandla dina personuppgifter i fall där ditt samtycke krävs;
 • vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter och kräver detsamma från parter som behandlar personuppgifter enligt våra instruktioner; och
 • vi respekterar din rätt att till exempel inspektera, korrigera eller radera dina personuppgifter.

Om vi planerar att använda dina personuppgifter för ett annat ändamål än de som ingår i denna sekretesspolicy kommer vi att uppdatera vår integritetspolicy och meddela dig ändringarna innan vi börjar behandla dina uppgifter för ett annat ändamål.

Denna sekretesspolicy uppdaterades senast 31-01-2023.

2. Använda vår webbshop
När vi använder vår webbshop samlar vi in personuppgifter från dig. Detta kan innefatta personuppgifter. Vi lagrar och använder personuppgifter som tillhandahålls direkt av dig i samband med den tjänst du har begärt, eller för vilka det vid tidpunkten för inlämningen står tydligt att de tillhandahålls oss för behandling.Vi behandlar vanligtvis dina personuppgifter för att ingå eller utföra ett avtal med dig, till exempel när du köper en produkt av oss. Ibland behandlar vi personuppgifter för att uppfylla en rättslig skyldighet, såsom att föra våra ekonomiska register. För vissa former av behandling, såsom sändning av vårt nyhetsbrev, ber vi dig om ditt samtycke. Du kan alltid återkalla detta samtycke genom att kontakta oss (se våra kontaktuppgifter nedan). Slutligen kan vi behandla dina personuppgifter utifrån ett berättigat intresse. Vi behandlar endast personuppgifter som vi samlar in direkt från dig. Vi hämtar inga personuppgifter från tredje part.

2.1. Betalning, hantering och orderretur
När du gör en beställning hos oss använder vi dina personuppgifter för betalning, bearbetning och eventuell retur av en beställning. Vi gör detta endast i den utsträckning det är nödvändigt för att fullgöra avtalet med dig. Om det är nödvändigt i detta sammanhang kan vi även lämna ut dina personuppgifter till tredje part. Mer information om detta finns längre ner i denna sekretesspolicy.

2.2. Personligt konto
Du kan skapa ett personligt konto på vår hemsida. För att erbjuda dig denna tjänst, och för att ingå eller utföra vårt avtal, använder vi ditt namn, din e-postadress och ett lösenord som du valt. Detta konto gör shoppingen enklare och snabbare och låter dig hålla en önskelista. Det låter dig också hämta dina beställningar.

2.3. Kontaktformulär och nyhetsbrev
Det finns flera sätt som du kan kontakta oss på. Detta kan göras med hjälp av kontaktformuläret eller chattfunktionen på hemsidan, via e-post, WhatsApp eller telefon. Du kommer att bli ombedd att fylla i olika uppgifter så att vi kan hantera din fråga. Du bestämmer vilka uppgifter du lämnar för detta ändamål. De personuppgifter du lämnar behandlas sedan för hanteringen av din förfrågan och/eller klagomål. Vi publicerar ett nyhetsbrev där vi informerar intresserade parter om våra produkter och/eller tjänster. När du har prenumererat på vårt nyhetsbrev läggs din e-postadress automatiskt till i listan över prenumeranter. Alla nyhetsbrev innehåller en länk där du kan avsluta prenumerationen.

2.4. Publicering
Vid användning av vår webbshop kan data publiceras, vilket gör att den blir synlig för alla på Internet. Efter att ha köpt våra produkter ber vi dig att granska våra produkter och tjänster. Vi gör det utifrån ett legitimt intresse, för att hjälpa andra människor att fatta välgrundade beslut och i syfte att förbättra våra produkter och tjänster. Du väljer själv vilken information du vill publicera när du ställer en fråga, recenserar oss eller skriver en kommentar på ett blogginlägg. Detta kan göra dig personligt identifierbar, till exempel om du inkluderar ditt för- och efternamn. På din begäran kommer vi att anonymisera information som publiceras. Du är alltid fri att välja att vara helt anonym.

2.5. Förbättra produkter, tjänster och affärsverksamhet och statistiska analyser
I syfte att tillhandahålla kvalitet kan vi komma att använda dina personuppgifter, till exempel om du klagar på en produkt eller våra tjänster. Vi behandlar även personuppgifter för att samla in statistiska uppgifter. Vi gör detta av legitimt intresse, det vill säga för att fortsätta att förbättra våra produkter och tjänster.

2.6. Reklam och marknadsföring
När du köper en produkt från oss kan vi i efterhand kontakta dig angående en liknande produkt. Vi har ett berättigat intresse av att göra det, nämligen att erbjuda dig våra produkter och hålla dig informerad om dem. Om du inte vill ta emot kommunikation från oss kan du avsluta prenumerationen. Det gör du enkelt genom att klicka på knappen "avsluta prenumeration" längst ner i ett e-postmeddelande.

2.7. Övrigt
I vissa fall använder vi dina personuppgifter i syfte att bekämpa bedrägeri och/eller missbruk på grund av ett legitimt intresse. Vi kan också komma att använda dina personuppgifter om vi behöver försvara oss mot rättsliga åtgärder och andra anspråk. Slutligen kan vi komma att behandla dina personuppgifter i samband med en fusion eller ett förvärv i den mån det är nödvändigt för att driva ett berättigat intresse.

3. Tillhandahållande till tredje part
Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part i följande fall av de skäl som anges nedan:  
 • till leverantörer, i den utsträckning det är nödvändigt för ingående och fullgörande av ett avtal med dig;
 • om tjänster från tredje part används inom ramen för avtal som gjorts med dig (t.ex. leveranstjänster), har Pink Gellac rätt att lämna ut dina personuppgifter till ovannämnda tredje part i den utsträckning det är nödvändigt för att fullgöra det avtal som du, eller företaget du representerar är en part i;
 • om vi misstänker en kränkning av tredje parts rättigheter, brott eller missbruk, kan vi lämna ut personuppgifter till tredje part som har ett legitimt intresse i detta avseende eller till organ som tjänar det allmänna intresset. Detta kan inbegripa tillsynsmyndigheter, såsom Åklagarmyndigheten eller tillsynsmyndigheter;
 • om vi är skyldiga eller berättigade enligt lag att tillhandahålla personuppgifter till tredje part;
 • Pink Gellac använder också tjänster som tillhandahålls av tredje part som fungerar som "behandlare" (till exempel värdtjänstleverantörer och leverantörer av onlinemarknadsföringstjänster). Pink Gellac är skyldig att sluta ett behandlingsavtal med dessa tjänsteleverantörer, som innebär att de endast kommer att behandla personuppgifter i enlighet med Pink Gellacs instruktioner och inom ramen för Pink Gellac kontroll. I detta sammanhang har nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtagits för att säkerställa att dina uppgifter behandlas tillförlitligt och säkert.
I princip kommer dina personuppgifter inte att överföras utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Om detta däremot händer ibland kommer Pink Gellac att vidta åtgärder för att säkerställa att den internationella överföringen av personuppgifter följer tillämplig lagstiftning.

4. Cookies
Vår webbshop använder cookies. När du besöker vår webbshop för första gången kommer ett meddelande att visas som förklarar varför vi använder cookies. Vi använder cookies som vi själva placerar samt cookies som placeras eller läses av tredje part. Vår webbplats använder funktionella cookies som bland annat säkerställer att webbplatsen fungerar korrekt. Dessutom använder vi analytiska cookies som har minimal påverkan på integriteten. Vi kräver inte ditt samtycke för att använda dessa cookies. Vi använder också spårnings- och inriktningscookies. Vi ber dig om ditt samtycke till att använda dessa cookies. För mer information om tredje parter som placerar cookies och hur de hanterar cookies, se integritetspolicyn för sådana tredje parter (observera att dessa kan ändras då och då). Längst ner i denna sekretesspolicy hittar du en lista över cookies som kan placeras på denna webbplats och de inblandade parterna. Se tabellen nedan för de kakor vi placerar.

5. Google Analytics
Vi använder Google Analytics för att spåra hur besökare använder vår webbshop. Vi har slutit ett bearbetningsavtal med Google för att upprätta arrangemang för hanteringen av våra uppgifter. Dessutom har vi tillåtit Google att använda Analytics-informationen som samlats in för andra Google-tjänster.

6. Säkerhet
Vi vidtar säkerhetsåtgärder för att begränsa missbruk av och obehörig åtkomst till personuppgifter.

7. Lagringsperioder
De personuppgifter som beskrivs ovan kommer att bevaras så länge det är nödvändigt för att behandla dina beställningar, till och med garantiperioden. Personuppgifterna raderas då, om det inte finns en rättslig skyldighet som kräver längre lagring. Detta skulle kunna omfatta skattelagringsskyldighet på sju år. Om du har prenumererat på nyhetsbrevet kommer vi att behålla ditt samtycke tills du avslutar prenumerationen.

8. Tredje partens webbplatser
Denna integritetspolicy gäller inte tredje parts webbplatser som är anslutna till vår webbshop via hyperlänkar. Vi kan inte garantera att dessa tredje parter kommer att hantera dina personuppgifter på ett ansvarsfullt och säkert sätt. Vi rekommenderar att du läser sekretesspolicyn för dessa webbplatser innan du besöker dessa webbplatser.

9. Ändringar av denna sekretesspolicy
Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna sekretesspolicy. Vi rekommenderar att du regelbundet konsulterar denna sekretesspolicy för att säkerställa att du är medveten om eventuella ändringar som har gjorts.

10. Dina rättigheter och frågor
För frågor om vår integritetspolicy eller frågor som rör utövandet av dina rättigheter, är du välkommen att kontakta oss när som helst, t.ex. via kontaktuppgifterna nedan. Du kan också skicka en begäran till oss om att få inspektera, rätta eller radera dina personuppgifter. Du kan också skicka in en begäran som ber om en dataexport av de uppgifter vi använder med ditt samtycke, eller skicka ett uttalande som anger dina skäl till att du vill att vi ska begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Om du har gett oss ditt samtycke kan du när som helst återkalla det samtycket. Vidare kan du invända mot behandlingen av personuppgifter av oss på grund av ett berättigat intresse. För marknadskommunikation kan du alltid avregistrera dig genom att klicka på en knapp längst ner i ett e-postmeddelande. I det här fallet kan vi be dig att tillhandahålla adekvat legitimation för att förhindra missbruk. Om du vill komma åt personuppgifter kopplade till en cookie måste du skicka en kopia av den aktuella cookien med din begäran. Du hittar cookien i dina webbläsarinställningar. Om uppgifterna är felaktiga kan du be oss korrigera eller radera uppgifterna. Alternativt kan du återkalla ditt samtycke via kontaktuppgifterna nedan.

11. Myndigheten för uppgiftsskydd
Naturligtvis hjälper vi dig gärna om du har klagomål på behandlingen av dina personuppgifter. Enligt integritetslagstiftningen har du även rätt att lämna in ett klagomål till IMY mot sådan behandling av personuppgifter. I så fall kan du kontakta IMY.

12. Kontaktuppgifter
Om du har några frågor om denna sekretesspolicy eller vill utöva någon av dina rättigheter, använd våra kontaktuppgifter nedan.
Pink Gellac | PBC International BV
Oude Enghweg 24
1217 JD  Hilversum
The Netherlands
Telefonnummer (035) 737-0457
E-post info@pinkgellac.com

13. Cookietabell
Cookienyckel Cookietyp Lagringsperiod Beskrivning Typ
OptanonAlertBoxClosed Första parten 1 år Denna cookie placeras av webbplatser som använder specifika versioner av OneTrusts lösning för efterlevnad av cookielagar. Den ställs in efter att besökare ser ett meddelande som tillhandahåller cookieinformation och, i vissa fall, endast när besökaren aktivt stänger meddelandet. Detta gör det möjligt för webbplatsen att visa meddelandet för en användare endast en gång. Cookien har en livslängd på ett år och innehåller ingen personlig information. Nödvändigt
secure_customer_sig Första parten 1 år Denna cookie tillhandahålls vanligtvis av Shopify och används i samband med en kundinloggning. Nödvändigt
OptanonConsent Första parten 1 år Denna cookie ställs in av One Trusts lösning för efterlevnad av cookies. Den lagrar information om de kategorier av cookies som webbplatsen använder och om besökarna har gett eller återkallat samtycke till användning av varje kategori. Detta gör det möjligt för webbplatsägare att förhindra att cookies i varje kategori ställs in i användarens webbläsare om samtycke inte har getts. Cookien har en standardlivslängd på ett år, vilket gör att webbplatsen kan komma ihåg preferenserna för återkommande webbplatsbesökare. Den innehåller ingen information som kan identifiera webbplatsbesökaren. Nödvändigt
_pinterest_ct_ua

Third-party

1 år Denna cookie sätts i samband med Pinterest Marketing. Inriktning
X-AB

Tredje part

1 dag Denna cookie används av webbplatsens administratör som en del av multivariattestning. Detta är ett verktyg för att kombinera eller ändra innehåll på webbplatsen. Detta gör det möjligt för webbplatsen att hitta den bästa varianten/utgåvan av webbplatsen. Funktionell (analytisk)
_gaexp

Tredje part

2 månader 21 dagar Används för att avgöra om en användare ingår i ett experiment och i vilka experiment en användare ingår. Funktionell (analytisk)
_secure_session_id Första parten 1 dag Används i samband med navigering genom butik. Nödvändigt
cart_currency Första parten 14 dagar Denna cookie används för att känna igen användarens ursprungsland och ange rätt transaktionsvaluta. Nödvändig
_ttp Första parten 13 månader Denna cookie används för att mäta och förbättra prestandan för reklamkampanjer och för att anpassa användarupplevelsen (inklusive annonser) på TikTok. Inriktning
_ttp Tredje part 13 månader Denna cookie används för att mäta och förbättra prestandan för reklamkampanjer och för att anpassa användarupplevelsen (inklusive annonser) på TikTok. Inriktning
_gat_UA-35739162-1 Första parten 1 minut Detta är en cookie av mönstertyp som ställts in av Google Analytics, där mönsterelementet på namnet innehåller det unika identifikationsnumret för kontot eller webbplatsen som den relaterar till. Det är en variant av _gat-cookien som används för att begränsa mängden data som Google registrerar på webbplatser med hög trafik. Funktionell (analytisk)
__kla_id Första parten 2 år Spårar när någon klickar sig vidare till din webbplats via ett Klaviyo-e-postmeddelande. Funktionell (analytisk)
_ga Första parten 2 år Detta cookienamn är associerat med Google Universal Analytics – en stor uppdatering av Googles mer utbredda Analytics-tjänst. Denna cookie används för att särskilja unika användare genom att tilldela ett slumpmässigt genererat nummer som en kundidentifierare. Den ingår i varje sidförfrågan på en webbplats och används för att beräkna besökare, sessioner och kampanjdata för webbplatsens analytiska rapporter. Funktionell (analytisk)
_gid Första parten 1 dag Denna cookie ställs in av Google Analytics. Den lagrar ett unikt värde för varje besökt sida och används för att räkna och spåra sidvisningar. Funktionell (analytisk)
_ga_C5F0XGG8LL Första parten 2 år Denna cookie används av Google Analytics för att upprätthålla sessionsstatusen. Funktionell (analytisk)
_tracking_consent Första parten 1 år Spårningsinställningar. Nödvändiga
_uetvid First-party 1 year Detta är en cookie som används av Microsoft Bing Ads och är en spårningscookie. Det gör det möjligt för oss att rikta in oss på en användare som tidigare har besökt vår webbplats. Spårning
sc_at Tredje part 1 år Denna cookie används av Snapchat för att identifiera besökare och spåra omvandlingar. Spårning
test_cookie Tredje part 15 minuter Denna cookie ställs in av DoubleClick (ägd av Google) för att avgöra om webbplatsbesökarens webbläsare stöder cookies. Spårning
_scid Första parten 1 år och 1 månad Denna cookie används av Snapchat för att identifiera besökare. Spårning
IDE Tredje part 1 år Denna cookie sätts av Doubleclick och ger information om hur slutanvändaren använder webbplatsen och om eventuell reklam som slutanvändaren kan ha sett innan han besökte den nämnda webbplatsen. Spårning
_gcl_au Första parten 3 månader Används av Google AdSense för att experimentera med annonseffektivitet på webbplatser som använder deras tjänster. Spårning
MUID Tredje part 1 år Denna cookie används i stor utsträckning av Microsoft som en unik användaridentifierare. Den kan ställas in av inbäddade Microsoft-skript. Den anses synkroniseras med många olika Microsoft-domäner, vilket gör att användare kan spåras. Spårning
_uetsid Första parten 1 dag Denna cookie används av Bing för att avgöra vilka annonser som ska visas som kan vara relevanta för slutanvändaren som tittar på webbplatsen. Spårning
_fbp Första parten 3 månader Används av Meta för att tillhandahålla en rad reklamprodukter såsom realtidserbjudanden från tredjepartsannonsörer. Spårning
_pin_unauth Första parten 1 år Registrerar ett unikt ID som identifierar och känner igen användaren från Pinterest. Används för riktad reklam. Spårning
lokalisering Första parten 1 år Lagrar användarens tidszon. Funktionell
FPID Första parten 2 år Används för taggning på serversidan med Google Analytics. Värdet som lagras i denna cookie används för att ställa in klient-ID i begäran till Googles servrar. Funktionell (analytisk)
locale_bar_accepted Första parten Session Lagrar användarens valutapreferenser. Funktionell
keep_alive Första parten 2 timmar Lagrar användarens plats. Nödvändiga
_schn Första parten Session Denna cookie används av Snapchat för retargeting och trafikattribution. Spårning
FPLC Första parten 20 timmar Denna cookie samlar in information om användaraktivitet på webbplatsen för analys och rapporteringsändamål. Funktionell (analytisk)
epb_previous_pathname Första parten Session Ingen beskrivning. Funktionell