Integritetsmeddelande

Vi respekterar din integritet och behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagar och förordningar. Detta integritetsmeddelande informerar dig bland annat om hur Pink Gellac behandlar dina personuppgifter, för vilka ändamål vi gör det och vilka rättigheter du har. Vi rekommenderar att du läser detta integritetsmeddelande noggrant.

1. Företagsinformation

Företagsnamn: Pink Gellac | PBC International BV (nedan: “Pink Gellac”)

Middenweg 1, 1217 HS Hilversum - Nederland
Webbplats: www.pinkgellac.com
Handelskammarens registreringsnummer: 57299641
Momsregistreringsnummer: NL852521819B01

Pink Gellac är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som samlas in via webbshoppen. Vi strävar efter noggrann hantering av personuppgifter. Vi tillämpar största omsorg vid behandling och skydd av personuppgifter. I samband med vår behandling följer vi de krav som ställs i dataskyddslagstiftningen. Det innebär bland annat att:

 • vi anger tydligt för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter. Vi gör det genom detta integritetsmeddelande;
 • vi begränsar vår insamling av personuppgifter till endast de personuppgifter som är nödvändiga för berättigade ändamål;
 • vi ber dig först om ditt uttryckliga samtycke till att behandla dina personuppgifter i fall där ditt samtycke krävs;
 • vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter och kräver detsamma från parter som behandlar personuppgifter enligt våra instruktioner; och
 • vi respekterar din rätt att till exempel få åtkomst till, korrigera eller radera dina personuppgifter.

Detta integritetsmeddelande uppdaterades senast 24-05-2024.

2. Använda vår webbshop

När du använder vår webbshop samlar vi in personuppgifter från dig. Detta kan innefatta personuppgifter. Vi lagrar och använder personuppgifter som tillhandahålls direkt av dig i samband med den tjänst du har begärt, eller för vilka det vid tidpunkten för inlämningen är tydligt att de tillhandahålls oss för behandling.

Vi behandlar vanligtvis dina personuppgifter för att ingå eller utföra ett avtal med dig, till exempel när du köper en produkt av oss. Ibland behandlar vi personuppgifter för att uppfylla en rättslig skyldighet, såsom för bokföring. För vissa former av behandling, såsom tillhandahållandet av vårt nyhetsbrev, eller för att visa personliga annonser via tredje part, ber vi dig om ditt samtycke. Du kan alltid återkalla detta samtycke genom att kontakta oss via e-post (se våra kontaktuppgifter nedan) eller via cookiebannern. Slutligen kan vi behandla dina personuppgifter utifrån ett berättigat intresse.
Vi behandlar endast personuppgifter som vi samlar in direkt från dig. Vi hämtar inga personuppgifter från tredje part..

Vi behandlar endast personuppgifter som vi samlar in direkt från dig. Vi hämtar inga personuppgifter från tredje part.

2.1. Betalning, hantering och orderretur

När du gör en beställning hos oss använder vi dina personuppgifter för betalning, bearbetning och eventuell retur av en beställning. Vi gör detta endast i den utsträckning det är nödvändigt för att fullgöra avtalet med dig. Om det är nödvändigt i detta sammanhang kan vi även lämna ut dina personuppgifter till tredje part. Mer information om detta finns längre ner i detta integritetsmeddelande.

2.2. Personligt konto

Du kan skapa ett personligt konto på vår hemsida. För att erbjuda dig denna tjänst, använder vi ditt namn, din e-postadress och ett lösenord som du valt. Detta konto gör shoppingen enklare och snabbare och låter dig hålla en önskelista. Det låter dig också hämta dina beställningar.

2.3. Pink Premium Program

När du skapar ett personligt konto blir du automatiskt medlem i Pink Premium-programmet. Detta är Pink Gellacs lojalitetsprogram som låter dig tjäna rabatt på din beställning eller spara för gåvor. Du kan tjäna Pink Points på olika sätt, till exempel genom att köpa något från oss online eller i butiken, genom att hänvisa en ny kund via din personliga länk ("hänvisa en vän") eller genom att följa våra sociala mediekonton. Vi registrerar ditt poängsaldo och den åtgärd med vilken du tjänade poäng. Vi gör detta på grundval av Pink Gellacs legitima intresse, nämligen att kunna erbjuda vårt lojalitetsprogram och interagera med våra kunder. Om du inte vill delta kan du alltid enkelt avregistrera dig genom att kontakta vår kundtjänst.

2.4. Kontaktformulär och nyhetsbrev

Det finns flera sätt som du kan kontakta oss på. Detta kan göras med hjälp av kontaktformuläret eller chattfunktionen på hemsidan, via e-post, WhatsApp eller telefon. Du kommer att bli ombedd att fylla i olika uppgifter så att vi kan hantera din fråga. Du bestämmer vilka uppgifter du lämnar för detta ändamål. De personuppgifter du lämnar behandlas sedan för hanteringen av din förfrågan och/eller klagomål. Vi publicerar ett nyhetsbrev där vi informerar intresserade parter om våra produkter och/eller tjänster. När du har prenumererat på vårt nyhetsbrev läggs din e-postadress automatiskt till i listan över prenumeranter. Alla nyhetsbrev innehåller en länk där du kan avsluta prenumerationen.

2.5. Publicering

Vid användning av vår webbshop kan data publiceras, vilket gör att den blir synlig för alla på Internet. Efter att ha köpt våra produkter ber vi dig att granska våra produkter och tjänster. Vi gör det utifrån ett berättigat intresse, för att hjälpa andra människor att fatta välgrundade beslut och i syfte att förbättra våra produkter och tjänster. Du väljer själv vilken information du vill publicera när du ställer en fråga, recenserar oss eller skriver en kommentar på ett blogginlägg. Detta kan göra dig personligt identifierbar, till exempel om du inkluderar ditt för- och efternamn. På din begäran kommer vi att anonymisera information som publiceras. Du är alltid fri att välja att vara helt anonym.

2.6. Förbättra produkter, tjänster och verksamhet och statistiska analyser

I syfte att tillhandahålla kvalitet kan vi komma att använda dina personuppgifter, till exempel om du klagar på en produkt eller våra tjänster. Vi behandlar även personuppgifter för att samla in statistiska uppgifter. Vi gör detta för ett berättigat intresse, det vill säga för att fortsätta att förbättra våra produkter och tjänster.

2.7. Reklam och marknadsföring

När du köper en produkt från oss kan vi i efterhand kontakta dig angående en liknande produkt. Vi har ett berättigat intresse av att göra det, nämligen att erbjuda dig våra produkter och hålla dig informerad om dem. Om du inte vill ta emot kommunikation från oss kan du avsluta prenumerationen. Det gör du enkelt genom att klicka på knappen "avsluta prenumeration" längst ner i ett e-postmeddelande.

Dessutom behandlar vi dina personuppgifter med hjälp av cookies, till exempel för att visa dig personliga annonser. Mer information om detta finns i avsnitt 4 nedan.

2.8 Övrlgt

I vissa fall använder vi dina personuppgifter i syfte att bekämpa bedrägeri och/eller missbruk på grund av ett berättigat intresse. Vi kan också komma att använda dina personuppgifter om vi behöver försvara oss mot (rättsliga) åtgärder och andra anspråk. Slutligen kan vi komma att behandla dina personuppgifter i samband med en fusion eller ett förvärv i den mån det är nödvändigt för att driva ett berättigat intresse.

3. Tillhandahållande till tredje part

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part i följande fall av de skäl som anges nedan:

 • till leverantörer, i den utsträckning det är nödvändigt för ingående och fullgörande av ett avtal med dig;
 • om tjänster från tredje part används inom ramen för avtal som gjorts med dig (t.ex. leveranstjänster), har Pink Gellac rätt att lämna ut dina personuppgifter till ovannämnda tredje part i den utsträckning det är nödvändigt för att fullgöra det avtal som du, eller företaget du representerar är en part i;
 • om vi misstänker en kränkning av tredje parts rättigheter, brott eller missbruk, kan vi lämna ut personuppgifter till tredje part som har ett berättigat intresse i detta avseende eller till organ som tjänar det allmänna intresset. Detta kan inbegripa tillsynsmyndigheter, såsom Åklagarmyndigheten eller tillsynsmyndigheter;
 • om vi är skyldiga eller berättigade enligt lag att tillhandahålla personuppgifter till tredje part;
 • för visning av personliga annonser tillhandahåller vi din e-postadress och cookie-ID till våra partners; och
 • Pink Gellac använder också tjänster som tillhandahålls av tredje part som fungerar som personuppgiftsbiträden (till exempel leverantörer av hosting-tjänster och leverantörer av onlinemarknadsföringstjänster). Pink Gellac är skyldig att sluta ett personuppgiftsbiträdesavtal med dessa tjänsteleverantörer, som innebär att de endast kommer att behandla personuppgifter i enlighet med Pink Gellacs instruktioner och inom ramen för Pink Gellac kontroll. I detta sammanhang har nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtagits för att säkerställa att dina uppgifter behandlas tillförlitligt och säkert.

I princip kommer dina personuppgifter inte att överföras utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Om detta däremot händer ibland kommer Pink Gellac att vidta åtgärder för att säkerställa att den internationella överföringen av personuppgifter följer tillämplig lagstiftning.

4. Cookies

Vår webbshop använder cookies. När du besöker vår webbshop för första gången kommer ett meddelande att visas som förklarar varför vi använder cookies. Vi använder cookies som vi själva placerar samt cookies som placeras eller läses av tredje part. Vår webbplats använder funktionella cookies som bland annat säkerställer att webbplatsen fungerar korrekt. Dessa är alltid aktiva.

Dessutom använder vi analytiska cookies, spårnings- och inriktningscookies. Vi kräver ditt samtycke för att använda dessa cookies.

4.1 Återkalla samtycke

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du kan göra detta genom att klicka på ”cookiepreferenser" längst ner på webbplatsen och ändra dina inställningar. För övrigt har du alltid möjlighet att ta bort cookies som redan har placerats från hårddisken på din dator, surfplatta eller telefon. Se till exempelhär Konsumentföreningens förklaring för radering av cookies.

4.2 Personaliserade annonser baserat på dina intressen

Om du samtycker till att motta målgruppsinriktade cookies, behandlar vi och tredje part dina personuppgifter för att identifiera dina intressen och för att visa dig personliga annonser. Vi samlar in, med hjälp av cookies, olika personuppgifter för detta, nämligen när du köper något från oss, skapar ett konto, prenumererar på nyhetsbrevet och/eller besöker vår webbutik. Baserat på dessa personuppgifter fastställer vi dina intressen. Vi kan sedan vidarebefordra relevant annons, din e-postadress och cookie-ID till partners, Google och Meta, för att visa dig riktade annonser som matchar dina intressen via dessa partners mediekanaler.

4.3 Cookies från tredje part

För mer information om tredje parter som placerar cookies och hur de hanterar cookies, se integritetspolicyn för sådana tredje parter (observera att dessa kan ändras då och då). Längst ner i detta integritetsmeddelande hittar du en lista över cookies som kan placeras på denna webbplats och de inblandade parterna. Se tabellen nedan för de kakor vi placerar.

5. Google Analytics

Vi använder Google Analytics för att spåra hur besökare använder vår webbshop. Vi har slutit ett personuppgiftsbiträdesavtal med Google för att upprätta arrangemang för hanteringen av våra uppgifter. Dessutom har vi tillåtit Google att använda Analytics-informationen som samlats in för andra Google-tjänster.

6. Säkerhet

Vi vidtar säkerhetsåtgärder för att begränsa missbruk av och obehörig åtkomst till personuppgifter.

7. Lagringsperioder

De personuppgifter som beskrivs ovan kommer att bevaras så länge det är nödvändigt för att behandla dina beställningar, till och med garantiperioden. Personuppgifterna raderas då, om det inte finns en rättslig skyldighet som kräver längre lagring. Detta skulle kunna omfatta bokföringsskyldigheten på sju år. Om du har prenumererat på nyhetsbrevet kommer vi att behålla ditt samtycke tills du avslutar prenumerationen.

8. Tredje partens webbplatser

Denna integritetspolicy gäller inte tredje parts webbplatser som är anslutna till vår webbshop via hyperlänkar. Vi kan inte garantera att dessa tredje parter kommer att hantera dina personuppgifter på ett ansvarsfullt och säkert sätt. Vi rekommenderar att du läser sekretesspolicyn för dessa webbplatser innan du besöker dessa webbplatser.

9. Ändringar av detta integritetsmeddelande

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i detta integritetsmeddelande. Vi rekommenderar att du regelbundet konsulterar detta integritetsmeddelande för att säkerställa att du är medveten om eventuella ändringar som har gjorts.

10. Dina rättigheter och frågor

För frågor om vårt integritetsmeddelande eller frågor som rör utövandet av dina rättigheter, är du välkommen att kontakta oss när som helst, t.ex. via kontaktuppgifterna nedan.

Du kan också skicka en begäran till oss om att få åtkomst till, rätta eller radera dina personuppgifter. Du kan också skicka in en begäran som ber om en dataexport av dina personuppgifter (dataportabilitet) eller ange dina skäl till att du vill att vi ska begränsa behandlingen av dina personuppgifter.

Om du har gett oss ditt samtycke kan du när som helst återkalla det samtycket. Vidare kan du invända mot behandlingen av personuppgifter av oss på grund av ett berättigat intresse. För marknadskommunikation kan du alltid avregistrera dig genom att klicka på en knapp längst ner i ett e-postmeddelande.

I det här fallet kan vi be dig att identifiera dig på lämpligt sätt för att förhindra missbruk. Om du vill komma åt personuppgifter kopplade till en cookie måste du skicka en kopia av den aktuella cookien med din begäran. Du hittar cookien i dina webbläsarinställningar. Om uppgifterna är felaktiga kan du be oss korrigera eller radera uppgifterna.

11. Dataskyddsmyndigheten

Naturligtvis hjälper vi dig gärna om du har klagomål på behandlingen av dina personuppgifter. Enligt integritetslagstiftningen har du även rätt att lämna in ett klagomål till Dataskyddsmyndigheten mot sådan behandling av personuppgifter. I så fall kan du kontakta Dataskyddsmyndigheten.

12. Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om detta integritetsmeddelande eller vill utöva någon av dina rättigheter, använd våra kontaktuppgifter nedan.

Pink Gellac | PBC International BV
Middenweg 1
1217 HS Hilversum
Nederländerna
Telefonnummer (035) 737-0457
E-post info@pinkgellac.com